Archive | Woonkeurmerken RSS feed for this section

Puntensysteem huurprijs

Het puntensysteem drukt de kwaliteit van een woonruimte in punten uit. Er worden punten gegeven aan onder meer de oppervlakte van de vertrekken, de verwarming, de (uitrusting van) de keuken en het sanitair, en vaak ook aan de woonomgeving. Met dit puntenaantal kan de maximale huurprijs van een woonruimte worden berekend. Bij een bepaald puntentotaal […]

Read more »

Wat is een procescertificaat?

Een procescertificaat is gebaseerd op afspraken over de manier waarop wordt gewerkt (het proces). Een onafhankelijke organisatie controleert de gemaakte afspraken regelmatig, zoals bij hetprocescertificaat ‘Verhuren van onzelfstandige woonruimte’. Deze ‘woondienst met procescertificaat’ geeft de consument inzicht in de kwaliteit van werken; het is tegelijkertijd een instrument dat een goede kwaliteit van werken stimuleert. Andere […]

Read more »

Wat betekent ISO-gecertificeerd?

De term ISO 9000 (ISO = International Standards Organization) is een aanduiding voor de kwaliteitszorg binnen organisaties. Er zijn varianten als ISO 9001, 9002, 9003. Het gaat om een verwijzing naar de internationale norm voor het beoordelen van de kwaliteitszorg in organisaties. Als een bedrijf beschikt over een ISO 9000-certificaat betekent dit, dat men werkt […]

Read more »

Wat verstaan we onder een erkenningsregeling?

Veel brancheverenigingen hebben een zogenoemde erkenningsregeling voor bijvoorbeeld hun bouw- of onderhoudsbedrijven. De erkenningsregeling richt zich op kwaliteitsverbetering en is bedoeld voor de aangesloten leden. Dit zijn vaak bedrijven en soms personen. De brancheorganisaties kunnen de eisen voor de erkenning zelf formuleren. Dan zijn consumentenorganisaties daarin geen partij. Maar ook een erkenningsregeling kan worden gecertificeerd […]

Read more »

Welke rol speelt de overheid bij woonkeurmerken en -keuringen?

De overheid regelt via de Woningwet en het Bouwbesluit alleen de wettelijk verplichte minimum kwaliteit van woningen (en andere bouwwerken). Uitgangspunt is dat ‘de markt’ – het spel van vraag en aanbod – zorgt voor extra kwaliteit. Woonkeurmerken en -keuringen richten zich juist op die extra kwaliteit, dus op dat wat meer dan wettelijk verplicht […]

Read more »

Wat betekent het certificeren van een keurmerk of keuring?

We noemen een keurmerk of keuring gecertificeerd als een onafhankelijke organisatie betrokken is bij de kwaliteit en uitvoering van het keurmerk.  De aanbieder van zo’n keurmerk kan dit in zo’n geval laten erkennen door de Raad voor Accreditatie (RvA; ziehttp://www.rva.nl). Een bedrijf dat een gecertificeerd keurmerk wil voeren stemt de kwaliteitscriteria af met externe deskundigen […]

Read more »

Waar moet ik bij een keurmerk of keuring op letten?

Bij het op waarde schatten van een keurmerk (of keuring) zijn vooral de volgende zaken van belang: Initiatief en aangesloten organisaties: Als de initiatiefnemer van een keurmerk of keuring een onafhankelijke partij inschakelt bij de opzet ervan, dan is er ten minste enige mate van onafhankelijkheid. Invloed van belanghebbenden: Als belanghebbenden invloed hebben kunnen uitoefenen […]

Read more »

Wat is een woon- of woningkeuring?

Bij een woon- of woningkeuring wordt als het ware ergens een meetlat langs gelegd. De uitkomst van zo’n ‘meting’ is in principe een beschrijving zonder er een waarde of oordeel aan te verbinden, zoals bij een keurmerk wel gebeurt. De aanvrager van de keuring trekt zelf zijn conclusies. Brancheorganisaties van makelaars of consumentenorganisaties zoals de […]

Read more »

Zijn er verschillen in woonkeurmerken?

Woonkeurmerken kunnen bedoeld zijn voor verschillende producten of diensten. Ook kan de ene keurmerkhouder de kwaliteitslat hoger leggen dan de andere. Het is belangrijk om te letten op de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van een keurmerk. Die kan groter zijn op het moment dat onafhankelijke, niet belanghebbende partijen invloed uitoefenen op de opzet en uitvoering van […]

Read more »

Wat is een woonkeurmerk?

Een woonkeurmerk staat – als een soort merkteken – voor een bepaalde kwaliteit. Dit kan de kwaliteit van een woning zijn of van onderdelen daarvan. Het kan ook gaan over de kwaliteit van diensten, zoals hypotheekbemiddeling, of van een specifieke keuring van een woning. Aanbieders willen met een keurmerk het vertrouwen van de consument in hun […]

Read more »