Archive | Huur en verhuur van kamers RSS feed for this section

Alle Tilburgse woonprojecten nu op één site

Huizenbouwers in de gemeente Tilburg gaan vanaf vandaag hun projecten gezamenlijk presenteren op één website. Wie geinteresseerd is in een nieuwe woning, kan plannen al in een vroeg stadium gaan volgen en krijgt bericht als de huizen in verkoop gaan. De website heet tilburgwoont.nl en presenteert allerlei woonprojecten: koop en huur, nieuwbouw en renovaties, huizen, appartementen en […]

Read more »

Puntensysteem huurprijs

Het puntensysteem drukt de kwaliteit van een woonruimte in punten uit. Er worden punten gegeven aan onder meer de oppervlakte van de vertrekken, de verwarming, de (uitrusting van) de keuken en het sanitair, en vaak ook aan de woonomgeving. Met dit puntenaantal kan de maximale huurprijs van een woonruimte worden berekend. Bij een bepaald puntentotaal […]

Read more »

Onderhoudsgebreken huurwoning

Als een woonruimte ernstige onderhoudsgebreken vertoont, dan kan de huurder in aanmerking komen voor tijdelijke huurverlaging. Tot welk bedrag de huur verlaagd kan worden, hangt af van de ernst van de gebreken die de woonruimte vertoont. De Huurcommissie gebruikt drie Gebrekenlijsten, de A-, B- en C-lijsten, met gebreken en tekortkomingen aan woonruimten. Alleen als een […]

Read more »

Lijst onderhoudsgebreken huurwoning

Lijst A: Zeer ernstige          gebreken en tekortkomingen 1. De woning is niet aangesloten op het riool of op een          alternatief afvalverwerkingssysteem. (Dit geldt alleen voor zelfstandige          woningen.) 2. Er is geen ventilatiemogelijkheid in de toiletruimte, de          keuken of kookruimte, de woonkamer, de slaapkamer of de badkamer. 3. Er is geen raam, lichtkoepel o.i.d. in woonkamer […]

Read more »

Procedures bij de Huurcommissie

Als een huurder of verhuurder een uitspraak of advies van de Huurcommissie wil, dan moet hij een verzoekschrift indienen. Voor het indienen van een verzoek zijn formulieren verkrijgbaar bij de Huurcommissie. Moet u leges betalen als u een verzoek indient bij de Huurcommissie?| Voor de meeste zaken die de Huurcommissie in behandeling neemt, moeten leges […]

Read more »

Takenlijst onderhoud huurder en verhuurder

  Aan en afvoerleidingen Huurder: kleine ontstoppingen, schoonhouden leidingen,          reparatie, en onderhoud van kranen Verhuurder: reparaties bij verzakking, lekkages, grote          ontstoppingen, vervanging Balkon/balustrade Verhuurder: reparatie, schilderwerk Bel/brievenbus Huurder: onderhoud en reparaties Verhuurder: vervanging bij slijtage Bestrating en tuinen Huurder: onderhoud, kleine reparaties Verhuurder: aanleg, grote reparaties, vervanging Dakgoten, schoorstenen, ventilatiekanalen Huurder: schoonmaken, vegen en ontstoppen […]

Read more »

Huurcommissie

Wat doet de Huurcommissie? De Huurcommissie kan onder meer uitspraak doen over: een all-inprijs; geschillen over de jaarlijkse afrekening van de servicekosten of de hoogte van het voorschot van de servicekosten; de huurprijs is hoger dan de maximale huurprijsgrens en de huurder wil huurverlaging; het huurcontract bestaat nog geen zes maanden en de huurder wil […]

Read more »

Krijg ik minder huurtoeslag als ik een kamer verhuur?

Als u een deel van de woning heeft onderverhuurd, is dit van invloed op de hoogte van de Huurtoeslag. De huurprijs die de onderhuurder aan u betaalt, speelt geen rol bij het vaststellen van de Huurtoeslag. Het huurbedrag waarop de Huurtoeslag is gebaseerd wordt met 25 procent verminderd. Dit percentage is niet afhankelijk van het […]

Read more »

Wat zijn hospitakamers?

Dat zijn kamers in een woning die worden verhuurd door iemand die in dezelfde woning woont. Dat kan de eigenaar/bewoner zijn of de huurder. Is de hospita huurder dan is de kamerbewoner onderhuurder.

1 Comment Read more »

Waar moet ik bij het verhuren van een kamer op letten?

U bent verplicht om te zorgen voor onderhoud van en de reparaties aan de woonruimte die u verhuurt en waarvan de huurder het medegebruik heeft voor zover dat geen kleine herstellingen zijn. Als u zelf huurder bent van de woning en overweegt een kamer te verhuren, ga dan eerst na of in uw huurovereenkomst een […]

Read more »