Archive | Wonen RSS feed for this section

Alle Tilburgse woonprojecten nu op één site

Huizenbouwers in de gemeente Tilburg gaan vanaf vandaag hun projecten gezamenlijk presenteren op één website. Wie geinteresseerd is in een nieuwe woning, kan plannen al in een vroeg stadium gaan volgen en krijgt bericht als de huizen in verkoop gaan. De website heet tilburgwoont.nl en presenteert allerlei woonprojecten: koop en huur, nieuwbouw en renovaties, huizen, appartementen en […]

Read more »

Puntensysteem huurprijs

Het puntensysteem drukt de kwaliteit van een woonruimte in punten uit. Er worden punten gegeven aan onder meer de oppervlakte van de vertrekken, de verwarming, de (uitrusting van) de keuken en het sanitair, en vaak ook aan de woonomgeving. Met dit puntenaantal kan de maximale huurprijs van een woonruimte worden berekend. Bij een bepaald puntentotaal […]

Read more »

Onderhoudsgebreken huurwoning

Als een woonruimte ernstige onderhoudsgebreken vertoont, dan kan de huurder in aanmerking komen voor tijdelijke huurverlaging. Tot welk bedrag de huur verlaagd kan worden, hangt af van de ernst van de gebreken die de woonruimte vertoont. De Huurcommissie gebruikt drie Gebrekenlijsten, de A-, B- en C-lijsten, met gebreken en tekortkomingen aan woonruimten. Alleen als een […]

Read more »

Lijst onderhoudsgebreken huurwoning

Lijst A: Zeer ernstige          gebreken en tekortkomingen 1. De woning is niet aangesloten op het riool of op een          alternatief afvalverwerkingssysteem. (Dit geldt alleen voor zelfstandige          woningen.) 2. Er is geen ventilatiemogelijkheid in de toiletruimte, de          keuken of kookruimte, de woonkamer, de slaapkamer of de badkamer. 3. Er is geen raam, lichtkoepel o.i.d. in woonkamer […]

Read more »

Procedures bij de Huurcommissie

Als een huurder of verhuurder een uitspraak of advies van de Huurcommissie wil, dan moet hij een verzoekschrift indienen. Voor het indienen van een verzoek zijn formulieren verkrijgbaar bij de Huurcommissie. Moet u leges betalen als u een verzoek indient bij de Huurcommissie?| Voor de meeste zaken die de Huurcommissie in behandeling neemt, moeten leges […]

Read more »

Takenlijst onderhoud huurder en verhuurder

  Aan en afvoerleidingen Huurder: kleine ontstoppingen, schoonhouden leidingen,          reparatie, en onderhoud van kranen Verhuurder: reparaties bij verzakking, lekkages, grote          ontstoppingen, vervanging Balkon/balustrade Verhuurder: reparatie, schilderwerk Bel/brievenbus Huurder: onderhoud en reparaties Verhuurder: vervanging bij slijtage Bestrating en tuinen Huurder: onderhoud, kleine reparaties Verhuurder: aanleg, grote reparaties, vervanging Dakgoten, schoorstenen, ventilatiekanalen Huurder: schoonmaken, vegen en ontstoppen […]

Read more »

Huurcommissie

Wat doet de Huurcommissie? De Huurcommissie kan onder meer uitspraak doen over: een all-inprijs; geschillen over de jaarlijkse afrekening van de servicekosten of de hoogte van het voorschot van de servicekosten; de huurprijs is hoger dan de maximale huurprijsgrens en de huurder wil huurverlaging; het huurcontract bestaat nog geen zes maanden en de huurder wil […]

Read more »

Huurovereenkomst

1. Wat staat er in een standaard huurovereenkomst? Wie de huurder is en wie de verhuurder; De huurkosten (uitgesplitst in kale huur en servicekosten) en de hoogte van de borgsom; Het adres en een omschrijving van het gehuurde (hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin, en dergelijke) en waartoe het gehuurde bestemd is: hier als woning bestemd […]

Read more »

Huurtoeslag

Wat is de Huurtoeslag? Huurtoeslag is een toeslag die een huurder kan aanvragen als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Om in aanmerking te komen voor Huurtoeslag dient hij/zij wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo zijn er grenzen vastgesteld aan de hoogte van het inkomen en de huur. Hoe hoog die […]

Read more »

Een nieuwbouwwoning kopen

Kan ik overal een nieuwe woning kopen? In veel gemeenten kunt u zonder beperkingen een woning kopen, maar u heeft voor een koopwoning in de goedkopere sector in veel gevallen een huisvestingsvergunning nodig. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente kan u ook vertellen tot welke koopprijs u een vergunning nodig heeft. […]

Read more »