Archive | Weblog RSS feed for this section

Hoe ziet onze toekomst er uit?

Vergeleken met de vooroorlogse steden is de naoorlogse nieuwbouw uitermate saai, onherbergzaam, onveilig en ongezellig. Daarnaast zijn ze de oorzaak van de vele milieuproblemen, waar we momenteel mee zitten. Hoe is dat mogelijk geworden en wat kunnen we er aan doen? Steden van het verleden. Vóór de oorlog waren steden een gezellige menging van wonen, winkelen en […]

3 Comments Read more »

Roep om een nieuw perspectief op ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit kan, zo laat onder andere deze website zien, zich in allerlei gedaanten en hoedanigheden voordoen en blijkt ook nog eens aan subjectieve waarnemingen onderhevig te zijn. Wat voor de één ruimtelijke kwaliteit is, is dat voor een ander niet. Soms is er echter ook sprake van een voor velen verborgen ruimtelijke kwaliteit; een […]

Read more »

Bestemmingsplanafwijkingen onder de Wabo, Binnenplanse afwijking

Afwijken van het bestemmingsplan Met het in werking treden van de Wabo per 1 oktober 2010 wordt de mogelijkheid om een binnenplanse ontheffing (artikel 3.6 Wro) te verlenen overgeheveld naar de Wabo (artikel 2.12, lid 1, sub a onder 1). Hierdoor komen mogelijk een groot aantal gemeenten in tijdnood. Bij een binnenplanse ontheffing (onder de […]

3 Comments Read more »

Een nieuw fenomeen “mega-regio’s”

Sinds 2008 woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stedelijke omgeving. Tegelijkertijd met dit omslagpunt ontstaat een nieuw fenomeen namelijk de mega-regio’s. Dit zijn enorme steden met tientallen miljoenen inwoners. Deze ontwikkeling is misschien wel net zo belangrijk als de de trek naar de steden in de periode 950-1350 en de industriële revolutie rond 1850. De ontwikkeling van de mega-regio’s […]

Read more »

Ruimte voor ruimte regeling (Pact van Brakkestein) in Rijnwaarden

Naar aanleiding van een artikel in het bedrijfsblad van Bouwfonds heb ik kennis genomen van 10 jaar ervaring met de Ruimte voor ruimte regeling (ook wel het Pact van Brakkestein genoemd). In het artikel wordt verwezen naar een gratis te downloaden boekje over debetreffende regeling ). Ik kan het eenieder aanraden die een hartheeft voor […]

Read more »

Landgoederen in Winterswijk

Op 28 mei 2010 heb ik een bijeenkomst bijgewoond in het oude gemeentehuis van Winterswijk over het gemeentelijke landgoederenbeleid en de toepassing van dit beleid op de herontwikkeling van Landgoed Kreil. Begin 2010 is het gemeentelijke landgoederenbeleid vastgesteld. Voor wat betreft nieuwe landgoederen is het beleid stringenter dan het bestaande provinciaal beleid. Hiervoor is gekozen […]

Read more »

De toekomst van steden in het internet-tijdperk

Al sinds de mens zich begon te organiseren in steden, hebben we een idee over hoe de steden van de toekomst eruit komen te zien. In de recente geschiedenis hebben de wetenschap en sience-fiction de steden van morgen voorspeld en voorgesteld. Deze toekomst visies leken ons een paar belangrijke ontwikkelingen te beloven, namelijk een zee van […]

2 Comments Read more »

Uitbesteden van ruimtelijke plannen

Het is heel gebruikelijk dat gemeenten hun ruimtelijke plannen geheel of gedeeltelijk laten maken door een adviesbureau. Zeker in nu alle bestemmingsplannen geactualiseerd moeten worden en 2013 toch al dichtbij begint te komen. Het is echter ook heel gebruikelijk dat gemeente klagen over de kwaliteit van het product dat ze krijgen en de kosten van […]

5 Comments Read more »

Waarom is ruimtelijke kwaliteit een uitzondering?

Onlangs werd mijn aandacht getrokken door een magazine met de titel “Gelders Bouwmeesterschap’.  Hier bleek ook een internetsite bij te horen met voorbeelden en een mogelijkheid om ervaringen te delen. De provincie Gelderland is, samen met een aantal partners zoals de gemeente Winterswijk, initiatiefnemer hiervan. Het doel van Gelders Bouwmeesterschap is het vergroten van de […]

1 Comment Read more »

De plattelandswoning nader bekeken

De afgelopen weken heeft tweede Kamerlid Ruud van Heugten de aandacht getrokken met zijn initiatiefnota “Beter wonen op het platteland”. In diverse reacties in de pers werd enthousiast geregeerd op dit voorstel. De makelaars waren er bijvoorbeeld erg blij mee omdat het een oplossing biedt voor onverkoopbare woningen in het buitengebied. Maar is dit nu […]

1 Comment Read more »