Archive | Wat is een structuurvisie? RSS feed for this section

Wat is een structuurvisie?

Per 1 juli 2008 is de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) vervangen door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hiermee wordt de gemeente in artikel 2.1 Wro verplicht gesteld om: ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het grondgebied van de gemeente of een gedeelte hiervan een structuurvisie vast” Optioneel: kan voor aspecten van het […]

Read more »