Archive | Gemeentelijke structuurvisies RSS feed for this section

Structuurvisie Groene Zoom

De gemeenteraden van Harderwijk en Ermelo houden woensdag 13 januari om 19.30 uur in de raadzaal van Ermelo een gezamenlijke vergadering over de structuurvisie voor de Groene Zoom. Op deze avond wordt het plan gepresenteerd en toegelicht aan bewoners en belanghebbenden van Ermelo en Harderwijk. De wethouders Van den Bosch van Ermelo en Teeninga van […]

Read more »

Amsterdam, Structuurvisie 2040

De Structuurvisie 2040, de visie op de ruimtelijke toekomst van Amsterdam, wordt eind januari aangeboden aan het college van B&W. Meer dan 2.400 Amsterdammers hebben intussen mee gedacht en een reactie geplaatst op www.binnen30minuten.nl. Daaruit blijkt dat voorstellen over bereikbaarheid, duurzaamheid en plekken voor extra woningen, bedrijvigheid en recreatie veelal op steun kunnen rekenen. Naast visie […]

Read more »

Almere 2.0

Het Almeerse college van B en W presenteerde 26 juni 2009 de Concept Structuurvisie Almere 2.0. Samen met stedenbouwkundige Winy Maas van MVRDV, heeft de gemeente Almere de Concept Structuurvisie ontwikkeld. Dit toekomstbeeld beschrijft de kwalitatieve en kwantitatieve verdubbeling van de stad. De Structuurvisie bestaat uit vier verschillende gebiedsontwikkelingen, geschakeerd langs de ‘Schaalsprongas’. In Almere […]

Read more »

Wéreldstad aan Zee, Structuurvisie Den Haag 2020

Wéreldstad aan Zee, met als ondertitel ‘Structuurvisie Den Haag 2020’: zo luidt de formele titel van een beleidsstuk dat is ‘vastgesteld door de gemeenteraad van Den Haag op 17 november 2005’. Dit staat op het titelblad van wat binnen de gemeente de ‘Structuurvisie’ wordt genoemd. De lezer wordt hier op het eerste gezicht niet veel […]

Read more »

Utrecht, Structuurvisie

Het college van Utrecht vertelt in de structuurvisie wat haar ideeën zijn over het aanzien van de stad in 2030. De stad is steeds in beweging: er wordt verbouwd, gebouwd, afgebroken. Voorbeelden zijn de bouw van Leidsche Rijn, opknappen van woningen in na-oorlogse wijken en het vernieuwen van het stationsgebied op basis van het Masterplan […]

Read more »