Archive | Stedenbouw RSS feed for this section

Het Radisson Blu Hotel brengt Sea-Life en Scuba Diving naar Berlijn

De Aquadome is ‘s werelds grootste cilindervormige aquarium. Het aquarium is bevat bijna 1 miljoen liter zeewater en heeft 1.500 tropische vissen van 56 soorten. Het aquarium wordt beheerd door het Sea Life Aquarium Berlin, dat zich naast het hotel bevindt. Twee full-time duikers zijn verantwoordelijk voor de verzorging en voeding van het aquarium en […]

Read more »

Alle Gebouwen van Nederland in kaart met bouwjaar

Waag Society heeft een kaart ontwikkeld met alle 10 miljoen gebouwen in Nederland, gekleurd volgens bouwjaar. De link naar de kaart: http://dev.citysdk.waag.org/buildings/ Waag Society – Institute for art, science and technology – is een pionier op het gebied van digitale media. In de afgelopen 18 jaar heeft de stichting zich ontwikkeld tot een instituut van […]

1 Comment Read more »

Networked Society ‘Thinking Cities’

De documentaire ‘Thinking Cities’ gaat over een van de meest dramatische maatschappelijke trends gebeurt vandaag: urbanisatie. De wereldbevolking zal naar verwachting tot meer dan 9 miljard mensen stijgen in 2050 waarvan ongeveer 70 procent in steden zal wonen. Tegelijkertijd groeit het bereik van informatie Communicatie Technologie (ICT). Deze parallelle trends kruisen elkaar in een tijd waarin de wereld wordt geconfronteerd met ernstige economische, ecologische en sociale uitdagingen in het bereiken van een meer duurzame ontwikkeling. Thinking Cities verkent de uitdagingen en kansen van verstedelijking in de netwerkmaatschappij.

Read more »

Hoe ziet onze toekomst er uit?

Vergeleken met de vooroorlogse steden is de naoorlogse nieuwbouw uitermate saai, onherbergzaam, onveilig en ongezellig. Daarnaast zijn ze de oorzaak van de vele milieuproblemen, waar we momenteel mee zitten. Hoe is dat mogelijk geworden en wat kunnen we er aan doen? Steden van het verleden. Vóór de oorlog waren steden een gezellige menging van wonen, winkelen en […]

3 Comments Read more »

Files in Chinese megasteden

1 miljard, 339 miljoen 700 duizend. Zoveel inwoners telt China volgens de laatste volkstelling. En inmiddels woont de helft van al die Chinezen in de stad. Het ontstaan van zulke megasteden brengt allerlei problemen met zich mee: het meest zichtbare en acute is het verkeer.

Read more »

IJburg

IJburg is een nieuwe stadswijk aan de oostkant van Amsterdam. Op zes eilanden worden 18.000 woningen gerealiseerd voor zo’n 45.000 inwoners. Op IJburg wordt al volop gebouwd. Op dit moment heeft de nieuwe wijk 8.300 inwoners. De aanleg van de eilanden gebeurt in twee fasen. De eerste fase IJburg bestaat uit Steigereiland en Haveneiland. De […]

Read more »

De Chinese stedelijke ontwikkeling

China beweegd zich nu door het steilste deel van de stedelijke overgang. In 1980, woonden 190 miljoen mensen in stedelijke gebieden, 20 procent van de nationale bevolking. Tussen 1980 en 2000, de stedelijke bevolking toe met 270 miljoen aan 36 procent van de nationale bevolking en nog eens 200 miljoen worden geschat te worden toegevoegd in 2015 toen […]

Read more »

VINEX locaties

In Nederland zijn de afgelopen jaren vele duizenden nieuwbouwwoningen gebouwd op zogeheten Vinex-locaties. Het ministerie van VROM heeft deze uitbreidingsgebieden aan de rand van steden in 1993 aangewezen in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (afgekort Vinex). Het afbouwen van deze locaties zal de komende jaren nog doorgaan. Sommigen hebben kritiek op de Vinex-wijken: ze […]

1 Comment Read more »

Binnenstedelijk Bouwen

Nederland is mooi, maar kan op veel plaatsen mooier. De schoonheid van het landschap zit vaak verstopt achter lelijke bebouwing. Dat is eigenlijk niet nodig wanneer slim wordt omgegaan met de ruimte die nodig is voor woningen, bedrijventerreinen en glastuinbouw. Slim houdt in dat er voor deze zaken plekken gevonden worden zonder dat dit tot […]

Read more »

‘Nieuwe wijken leiden tot meer segregatie’

In steden waar de afgelopen jaren geheel nieuwe wijken zijn gebouwd, is de scheiding tussen arme en rijke inwoners toegenomen. Vooral de midden- en hogere inkomens verhuizen namelijk naar de nieuwe buurten. Armere inwoners blijven achter in de oude stadswijken. Dat blijk uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het bureau […]

Read more »