Archive | Ruimtelijke Ordening RSS feed for this section

Actuele informatie over geldstromen en ruimtelijk beleid in webdossier Algemene Rekenkamer over ruimtelijke inrichting: ‘follow the money’

De Algemene Rekenkamer volgt het rijksbeleid en de investeringen van het Rijk in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Op www.rekenkamer.nl/ruimtelijkeinrichting is deze informatie gebundeld. Het webdossier biedt een overzicht van wat het Rijk investeert in de ruimtelijke inrichting van Nederland, welke instrumenten het Rijk inzet en waaraan het rijksgeld wordt besteed. Sinds de start van het webdossier medio […]

Read more »

VPRO geeft helikopterbeelden vrij

De luchtopnamen die voor Nederland van boven werden gemaakt, zijn beschikbaar voor gebruik in de huiselijke kring. De redactie van Nederland van boven heeft drie uur ruw materiaal geselecteerd, gerangschikt op thema en ondergebracht in tien verschillende pakketjes die gratis kunnen worden gedownload. Hiermee is de VPRO de eerste publieke omroep die opnamen ter beschikking […]

Read more »

Ruimtelijke ordening op de schop

Het kabinet breekt met het ruimtelijk beleid van ‘bundelen en verdichten’. Voor het herstructureren van bedrijventerreinen is geen geld meer. Bevoegdheden voor nationale landschappen en rijksbufferzones wil het Rijk overdragen aan provincies. Uit de tekst van het bestuursakkoord blijkt dat het kabinet-Rutte de ruimtelijke ordening verregaand op de schop neemt. Decentralisatie moet de regeldruk voor […]

Read more »

Over Morgen Is 020 klaar voor 2040?

Datum programma : donderdag 21 april 2011 Aanvangstijd – einde : 10.45 – 19.00 uur Toegangsprijs : gratis Reserveren, aanmelden via: [email protected] doelstelling programma: Netwerken, inspireren, partners vinden en coalities smeden voor de uitvoering van de Structuurvisie 2040 van de gemeente Amsterdam. beoogd publiek : beleidsmakers en beslissers uit diverse sectoren die betrokken zijn bij […]

Read more »

De Nota Ruimte over ruimtelijke kwaliteit

Basiskwaliteit en nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur In de Nota Ruimte wordt duidelijk welke waarden overal tenminste gegarandeerd worden: de ’basiskwaliteit’ – en voor welke ruimtelijke structuren het rijk een grotere verantwoordelijkheid heeft; de nationale ‘Ruimtelijke Hoofdstructuur. Alle beleidsuitspraken van het rijk in de Nota Ruimte zijn met één van die twee begrippen te verbinden. Ruimtelijke kwaliteit […]

Read more »

Ruimtelijke kwaliteit

Het begrip ruimtelijke kwaliteit neemt op dit moment een centrale plaats in binnen het ruimtelijk denken. Het is een niet onomstreden begrip omdat er verschillende interpretaties aan worden gegeven. In aanloop naar de Nota Ruimte wordt het begrip ruimtelijke kwaliteit uitvoerig beschreven in rijksdocumenten. Daarbij wordt aangesloten bij de beroemde driedeling van Vitruvius, de drieschaar […]

Read more »

Functieverandering buitengebied

Het economisch draagvlak en de vitaliteit van het platteland staan onder druk. Zo neemt het aantal agrarische bedrijven af door onder meer de vermindering van de productieondersteuning. Een aanzienlijk aantal bedrijfsgebouwen komt naar verwachting leeg te staan. De vitaliteit van het platteland wordt versterkt door ruimte te geven aan hergebruik van bebouwing en nieuwbouw in […]

Read more »

Publiek- private samenwerking

Publiek-private samenwerking (PPS) gaat over het combineren van plannen van private investeerders met die van overheden. Het is een manier om tot een betere prijs-kwaliteitverhouding van ontwikkelingsprojecten te komen. Publiek-private samenwerking (PPS) past goed bij ontwikkelingsplanologie en is bij provincies en gemeenten vaak al staande praktijk. Het Rijk gaat deze aanpak ook zelf vaker en […]

Read more »

Roep om een nieuw perspectief op ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit kan, zo laat onder andere deze website zien, zich in allerlei gedaanten en hoedanigheden voordoen en blijkt ook nog eens aan subjectieve waarnemingen onderhevig te zijn. Wat voor de één ruimtelijke kwaliteit is, is dat voor een ander niet. Soms is er echter ook sprake van een voor velen verborgen ruimtelijke kwaliteit; een […]

Read more »

Detachering Ruimtelijke Ordening

Bent u opzoek naar een specialist in de ruimtelijke ordening? RO-Web heeft beschikking tot een uitgebreid netwerk van specialisten, ZZPers en organisaties. Wij kunnen u in contact brengen met de juiste persoon of organisatie. Bent u op zoek naar een oplossing voor tijdelijke onderbezetting van uw organisatie? Wilt u de bestemmingsplannen op orde brengen conform […]

Read more »