Archive | Ruimtelijke Kwaliteit RSS feed for this section

Urbanflow Helsinki

Urbanflow, een gezamenlijke inspanning van Nordkapp.fi en Urbanscale.org voorziet een besturingssysteem voor steden. Het scenario onderzocht in de video draait om in steden geplaatste schermen en hun mogelijke toepassingen. Urbanflow Helsinki from Nordkapp on Vimeo.

Read more »

Maatregelen sociale veiligheid online

Maatregelen sociale veiligheid online op www.veilig-ontwerp-beheer.nl De inrichting en het beheer van de gebouwde omgeving beïnvloeden de veiligheid van mensen. Uiteenlopende maatregelen maken en houden een omgeving veilig. Deze maatregelen zijn nu overzichtelijk verzameld op de nieuwe website voor Veilig Ontwerp en Beheer: www.veilig-ontwerp-beheer.nl. De site biedt overzicht en maakt wegwijs in de diversiteit aan […]

Read more »

Minder regeldruk met nieuw Bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 worden verschillende bestaande regels en besluiten samengevoegd. Ook zijn er nieuwe eisen voor brandveiligheid en ventilatie. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner (BZK) ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. De samenvoeging resulteert in 1 nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim […]

Read more »

De Nota Ruimte over ruimtelijke kwaliteit

Basiskwaliteit en nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur In de Nota Ruimte wordt duidelijk welke waarden overal tenminste gegarandeerd worden: de ’basiskwaliteit’ – en voor welke ruimtelijke structuren het rijk een grotere verantwoordelijkheid heeft; de nationale ‘Ruimtelijke Hoofdstructuur. Alle beleidsuitspraken van het rijk in de Nota Ruimte zijn met één van die twee begrippen te verbinden. Ruimtelijke kwaliteit […]

Read more »

Ruimtelijke kwaliteit

Het begrip ruimtelijke kwaliteit neemt op dit moment een centrale plaats in binnen het ruimtelijk denken. Het is een niet onomstreden begrip omdat er verschillende interpretaties aan worden gegeven. In aanloop naar de Nota Ruimte wordt het begrip ruimtelijke kwaliteit uitvoerig beschreven in rijksdocumenten. Daarbij wordt aangesloten bij de beroemde driedeling van Vitruvius, de drieschaar […]

Read more »

Functieverandering buitengebied

Het economisch draagvlak en de vitaliteit van het platteland staan onder druk. Zo neemt het aantal agrarische bedrijven af door onder meer de vermindering van de productieondersteuning. Een aanzienlijk aantal bedrijfsgebouwen komt naar verwachting leeg te staan. De vitaliteit van het platteland wordt versterkt door ruimte te geven aan hergebruik van bebouwing en nieuwbouw in […]

Read more »

Roep om een nieuw perspectief op ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit kan, zo laat onder andere deze website zien, zich in allerlei gedaanten en hoedanigheden voordoen en blijkt ook nog eens aan subjectieve waarnemingen onderhevig te zijn. Wat voor de één ruimtelijke kwaliteit is, is dat voor een ander niet. Soms is er echter ook sprake van een voor velen verborgen ruimtelijke kwaliteit; een […]

Read more »