Archive | Publiek-Private Samenwerking RSS feed for this section

Wat is gebouwgebonden pps?

Gebouwgebonden pps richt zich op de ontwikkeling van één gebouw of complex. De afgelopen jaren is gebleken dat het bouwproces transparanter moet worden en dat er bovendien meer duidelijkheid moet komen over het verwachte eindresultaat. De gebruiker van het gebouw wil teleurstellingen, zoals een niet voorziene verhoging van de kosten ten gevolge van onderlinge prijsafspraken […]

Read more »

Publiek- private samenwerking

Publiek-private samenwerking (PPS) gaat over het combineren van plannen van private investeerders met die van overheden. Het is een manier om tot een betere prijs-kwaliteitverhouding van ontwikkelingsprojecten te komen. Publiek-private samenwerking (PPS) past goed bij ontwikkelingsplanologie en is bij provincies en gemeenten vaak al staande praktijk. Het Rijk gaat deze aanpak ook zelf vaker en […]

Read more »