Archive | Opleidingen RSS feed for this section

Trainingsdag 31 maart a.s.: Impasses in besluitvorming infrastructuur

kennismediation biedt perspectief! Het belang van daadkrachtige besluitvorming over infrastructuur is groot in deze tijden van economisch herstel. Echter, de besluitvorming hierover loopt maar al te vaak vast in de procedurele en inhoudelijke complexiteit van de projecten. Hoe kunnen we deze impasse doorbreken? Met deze trainingsdag geven HU Mediation en TNO een handreiking voor een […]

Read more »

Hogeschool Rotterdam, Ruimtelijke ordening & planologie

In Nederland is bijna alles in de groei: de bevolking, de huisvestingsbehoefte, de hoeveelheid vrije tijd, zelfs de natuur. Alleen de ruimte blijft gelijk. Alle ruimte die dat groeien inneemt, moet gevonden worden op die 40.000 km2 die Nederland meet. Dat kan alleen maar door de ruimte intensiever, creatiever en beter te gebruiken. Dat is […]

Read more »

Hogeschool Utrecht, Ruimtelijke Ordening & Planologie

Voltijd Afstudeerrichtingen: Thema: Bouw en Omgeving Instroomeisen: Bekijk het overzicht (PDF) Aandachtsgebieden: Ruimtelijke planning en planologisch onderzoek, Real estate management, Stedenbouwkunde, Mobiliteit en verkeer, Landschap en ruimtegebruik Beroepsperspectief: Adviseur Ruimtelijke Ordening, Planeconoom, Beleidsmedewerker overheid, Projectleider overheid of adviesbureau Algemeen: Waar willen mensen graag wonen, werken en recreëren? Die vraag bepaalt jouw werk, als je ingenieur […]

Read more »