Archive | Milieu RSS feed for this section

Wat is drinkwater?

Voor het gemak noemen we al het water dat in huishoudens wordt gebruikt drinkwater. We bedoelen daar eigenlijk leidingwater mee. Leidingwater bestaat uit het water dat we drinken, uit warm tapwater en uit huishoudwater. Drinkwater komt in de meeste huizen uit de kraan. In verreweg de meeste huizen wordt dit ook gebruikt om bijvoorbeeld mee te […]

Read more »

Wat kost kuub water?

Duizend liter water (één kubieke meter, of ‘kuub’) kost u ongeveer 1,36 euro. Met andere woorden: voor een liter water uit de kraan betaalt u 1,36 / 1000 = 0,00136 euro, dat is bijna 0,14 eurocent. Leidingwater is dus honderden keren voordeliger dan flessenwater, terwijl het kwalitatief minstens even goed is. De waterprijs kan per regio verschillen, […]

11 Comments Read more »

Asbest

Wat is asbest? Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder meer Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Het bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest heeft enkele nuttige eigenschappen: het is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop en hittebestendig. Waarom kan asbest gevaarlijk zijn? Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als […]

Read more »

Klein Chemisch Afval

Wat is klein chemisch afval? Klein chemisch afval (kca) is huishoudelijk afval waar chemische stoffen inzitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of organische oplosmiddelen. Deze stoffen verontreinigen reststoffen (slakken en rookgasreinigingsresidu) waardoor die moeilijker nuttig kunnen worden toegepast. Ook veroorzaken ze bij […]

Read more »

Gevaarlijk Afval

Wat is gevaarlijk afval? Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden zijn afvalstoffen die zware metalen, polychloorbifenylen (PCB’s) of (landbouw)chemicaliën bevatten. Ook afgewerkte olie, oliefilters, batterijen en accu’s, behoren tot het gevaarlijke afval. Voor andere stoffen, zoals bijvoorbeeld oplosmiddelen en beitsbaden, geldt dat deze in bepaalde samenstellingen worden gerekend […]

Read more »

Kunststof en glas

Kunststoffen worden in Nederland op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld in verpakkingsmaterialen, in de bouw, in auto’s en in de landbouw. Jaarlijks levert dit gebruik 1,2 miljoen ton kunststofafval op. Het grootste gedeelte daarvan – zo’n 45 procent – bevindt zich in het huishoudelijk afval. Het gaat met name om verpakkingen als folies, boterkuipjes, vleeswarenschaaltjes, flessen […]

Read more »

Autowrakken

In 2004 kwamen in Nederland 246.000 autowrakken bij autodemontagebedrijven terecht. Ongeveer 89 procent daarvan is verwerkt via het inname- en verwerkingssysteem van Auto Recycling Nederland (ARN). Dat is een organisatie waarin alle schakels uit de Nederlandse autosector vrijwillig samenwerken. Dankzij het ARN-systeem is in 2005 ruim 85 procent van het gewicht van de verwerkte wagens […]

Read more »

Afvalwater

Elke dag gebruikt de Nederlander 134 liter schoon water om te drinken, wassen, schrobben en spoelen. Ook bedrijven verbruiken water: om machines te koelen, in het bedrijfsproces of om producten schoon te maken. Bijna al dit water komt in het riool terecht, waar het zich vermengt met regenwater. We noemen het dan afvalwater. Het is […]

Read more »

Afvalstoffen

Het afvalstoffenbeleid is in de eerste plaats gericht op preventie: voorkomen dat afval ontstaat. Daarnaast streeft de overheid ernaar afval zoveel mogelijk her te gebruiken of nuttig toe te passen. Verreweg het meeste afval wordt nuttig toegepast: van gft wordt compost gemaakt, van lege weer nieuwe verpakkingen en bouw- en sloopafval wordt gebruikt als funderingsmateriaal. […]

Read more »

Biodiversiteit

Biodiversiteit is het leven in alle mogelijke soorten en vormen: dieren, planten en micro-organismen. Biodiversiteit staat voor de rijkdom aan leven om ons heen. Vaak praat men over ‘groen’ en ‘natuur’ terwijl men biodiversiteit bedoelt. Nederland probeert deze rijkdom zoveel mogelijk te beschermen. In eigen land, maar ook daarbuiten. Daarvoor werkt Nederland samen met internationale […]

Read more »