Archive | Landschap RSS feed for this section

VPRO geeft helikopterbeelden vrij

De luchtopnamen die voor Nederland van boven werden gemaakt, zijn beschikbaar voor gebruik in de huiselijke kring. De redactie van Nederland van boven heeft drie uur ruw materiaal geselecteerd, gerangschikt op thema en ondergebracht in tien verschillende pakketjes die gratis kunnen worden gedownload. Hiermee is de VPRO de eerste publieke omroep die opnamen ter beschikking […]

Read more »

Samenwerking tussen Stad en Platteland voor een vitaal Midden-Delfland

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een sterk landschap Aanleiding: Midden-Delfland is een uniek veenweide gebied dat omklemd wordt door de Haagse en Rotterdamse regio’s. Voor het gebied geldt sinds 1977 de Reconstructiewet Midden-Delfland. Deze wet eindigt binnen afzienbare tijd wanneer de reconstructie is afgerond. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Er moet opnieuw geïnvesteerd worden […]

Read more »

Functieverandering buitengebied

Het economisch draagvlak en de vitaliteit van het platteland staan onder druk. Zo neemt het aantal agrarische bedrijven af door onder meer de vermindering van de productieondersteuning. Een aanzienlijk aantal bedrijfsgebouwen komt naar verwachting leeg te staan. De vitaliteit van het platteland wordt versterkt door ruimte te geven aan hergebruik van bebouwing en nieuwbouw in […]

Read more »

Verrommeling

Het open Nederlandse landschap staat onder druk. Met name langs snelwegen en in de stadsranden vult ogenschijnlijk lukrake bebouwing de eens wijde horizon. Daardoor krijgt het landschap een versnipperd en verstedelijkt karakter. Dit noemen we verrommeling. Verrommeling is vaak een sluipend proces, een onbedoeld gevolg van het nastreven van verschillende belangen in plaats van het […]

Read more »

De plattelandswoning nader bekeken

De afgelopen weken heeft tweede Kamerlid Ruud van Heugten de aandacht getrokken met zijn initiatiefnota “Beter wonen op het platteland”. In diverse reacties in de pers werd enthousiast geregeerd op dit voorstel. De makelaars waren er bijvoorbeeld erg blij mee omdat het een oplossing biedt voor onverkoopbare woningen in het buitengebied. Maar is dit nu […]

1 Comment Read more »