Archive | Energie RSS feed for this section

Wat kost stroom?

De praktische eenheid van elektriciteitsverbuik is één kilowattuur (1 kWh). Dit is een duizendste van een Wattuur (1 kilowattuur = 1 Wattuur : 1000) aantal kilowattuur = (Wattuur/1000) x aantal uur Het elektriciteitsverbruik wordt gemeten met een elektriciteitsmeter. De elektriciteitsmeter of -teller meet de verbruikte elektrische arbeid in kilowattuur. Hij bevat een spanningsspoel, een stroomspoel, […]

Read more »