Archive | Eigen Bouw RSS feed for this section

Kavelparade Culemborg trekt veel geïnteresseerden

Afgelopen zaterdag kwamen veel geïnteresseerden af op de Kavelparade in de nieuwbouwwijk Parijsch-Zuid in Culemborg. De Kavelparade vormde de start verkoop van vier Waterkavels. Deze kavels liggen direct aan het water van de Lokkershoek. Naast de Waterkavels liggen veertien Zelfbouwkavels die onlangs in verkoop zijn gegaan. Zo’n zestig geïnteresseerden maakten zaterdag van de gelegenheid gebruik om de locatie te […]

Read more »

Bestemmingsplan opvragen

Als u een woning wilt bouwen af een aanbouw aan uw huis wilt plaatsen zult u eerst moeten kijken of dit mogelijk is volgens het bestemmingsplan dat gelding is op uw perceel. Nog niet zo lang geleden moest u hiervoor naar het gemeentehuis en moest u bij de balie om de papieren bestemmingsplannen vragen. Tegenwoordig zijn gemeenten verplicht […]

Read more »

Eigen bedrijf en bestemmingsplan

Bestemmingsplannen worden door de gemeente opgesteld. Zo’n bestemmingsplan is een stuk wetgeving: het ‘bindt de burger’ en dus ook de ondernemer en de overheid. Het bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats de bebouwings- en gebruiksvoorschriften die bepalen wat bij de gegeven bestemming wel en niet mag. In de tweede plaats een kaart (of kaarten) van […]

Read more »

Zelfbouw, Particulier bouwt mee

Het thema van de nieuwe Plan Amsterdam is zelfbouw. Zelfbouw is nu op veel meer plekken in de stad mogelijk. Vanaf eind oktober zijn er op diverse locaties kavels te koop waarop particulieren kunnen bouwen, maar meer nog dan dat zullen collectieve projecten mogelijk zijn. Ook kunnen groepen zelfbouwers aan de slag in oude gebouwen […]

Read more »

Minder regeldruk met nieuw Bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 worden verschillende bestaande regels en besluiten samengevoegd. Ook zijn er nieuwe eisen voor brandveiligheid en ventilatie. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner (BZK) ingestemd met het concept Bouwbesluit 2012. De samenvoeging resulteert in 1 nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim […]

Read more »

Wat zijn de voor- en andelen van particulier opdrachtgeverschap?

Traditionele kavelbouw Grondbezit / eigendom Particulier heeft de bouwgrond in eigendom Ontwerp Particulier bepaalt ontwerp (al dan niet met architect) Kosten Vaak duur, maar kan goedkoop Zeggenschap als bewoner Veel Risico’s Groot Tijdbesteding door bewoner Kost veel tijd Catalogusbouw Grondbezit / eigendom Particulier heeft de bouwgrond in eigendom Ontwerp Particulier bepaalt ontwerp vanuit aanbod catalogus Kosten […]

Read more »

Wat zijn de voordelen van particulier opdrachtgeverschap?

In grote lijnen kan gezegd worden dat de voorbereiding  (kavel kopen, architect en aannemer kiezen e.d.)  en de bouwfase bij eigenbouw meer tijd en deskundigheid vraagt dan bij het kopen van een “gewoon” nieuwbouwhuis. Het is echter niet zo dat eigenbouw altijd duurder is dan kopen van een ontwikkelaar. Zeker door catalogusbouw en collectief opdrachtgeverschap kunnen besparingen worden […]

Read more »

Welke vormen van particulier opdrachtgeverschap zijn er?

We onderscheiden drie vormen van particulier opdrachtgeverschap: (Traditionele) kavelbouw Bij deze traditionele vorm van eigenbouw koopt een individuele particulier een kavel met woonbestemming. Daarna ontwerpt deze particulier al dan niet met een architect de woning. Als vervolgens het bouwplan gereed is en de bouwvergunning is verleend, wordt in overleg tussen de particuliere opdrachtgever en de […]

Read more »