Archive | Duurzame energie RSS feed for this section

Wat is groene stroom?

Vrijwel elke energieleverancier biedt groene stroom aan. Deze vorm van elektriciteit, ook wel zonnestroom, ecostroom of natuurstroom genoemd, is elektriciteit die wordt opgewekt met schone energiebronnen als wind- en zonne-energie, biomassa en waterkracht. Voor groene stroom betaalt u momenteel niet of nauwelijks meer dan voor traditionele stroom. Aantal huishoudens met groene stroom Eind 2006 was […]

Read more »

Zonnepanelen op 360.000 huurwoningen

Woningcorporaties onderzoeken mogelijkheden zonne-energie Een beperkt aantal woningcorporaties maakt gebruik van zonne-energie, vooral met zonnepanelen voor collectief stroomverbruik. Grootschaliger toepassingen zijn mogelijk. Twee-en-twintig woningcorporaties gaan samen de mogelijkheden daarvoor onderzoeken. Van hun ervaringen kunnen andere woningcorporaties vervolgens gebruik maken. Woningcorporaties beheren hun huurwoningen zo duurzaam en energiezuinig mogelijk. Zonne-energie kan daarbij op meer manieren ingezet […]

Read more »

Na de schulden- en energiecrisis een wereldwijd voedselprobleem?

Na de oorlog heeft de olie een aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt, t.w.: het bouwen van woonsteden ver van de plek, waar je werkte. Een leven zonder auto werd bijna onmogelijk. mechanisering van de landbouw. Dit heeft geresulteerd in zestig jaar economische groei met veel werkgelegenheid, als gevolg van o.a. de auto-industrie, transportbedrijven, vliegverkeer, wegenaanleg, olie-leverende bedrijven en een […]

Read more »

Noord-Ierland SeaGen getijdenturbine krijgt milieu toestemming

Wanneer je iets zo groot en complex als een getijde-generator op de zeebodem plaatst, zijn er altijd zorgen over hoe dit het lokale ecosysteem zal beïnvloeden. Dit is waar milieuactivisten en het team van Marine Current Turbines  – de makers van de SeaGen getijdenturbine zich zorgen over hebben gemaakt. Echter, deze week heeft milieu-adviesbureau Royal Haskoning officieel het […]

Read more »

Chinese zonne-energieproductie verdubbeld Tegen 2015

China is al de leider op de markt van zonne-energie productie, maar het lijkt er op ze deze voorsprong gaan uitbreiden met het plan om tegen het jaar 2015 10GW te gaan produceren. China is al een van de meest aantrekkelijke landen voor investeerders in duurzame energie (volgens een rapport van Ernst & Young ) […]

Read more »

Geen windmolens voor kust Tweede Maasvlakte

Rotterdam gaat niet verder met de ontwikkelingen van een windmolenpark voor de kust van de Tweede Maasvlakte. Er is weinig draagvlak bij het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en bij natuurorganisaties, recreatie en visserij om hier windmolens te plaatsen. Zeewering Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen (D66) in een brief aan de gemeenteraad. Rotterdam gaat nu […]

Read more »

Windenergie

Waarom windenergie? Windenergie is een vorm van duurzame energie. Windenergie raakt nooit op en is schoon. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Wereldwijd groeit de vraag naar deze brandstoffen. Europa en Nederland worden daardoor erg afhankelijk van enkele producerende landen. Bovendien zullen de natuurlijke voorraden van deze stoffen ooit opraken, volgens […]

Read more »

Zonne-energie

Hoe kunnen we de zon gebruiken? Dat kan op dit moment vooral op twee manieren. De meest gebruikte toepassing is het verwarmen van water door zonnewarmte. Dit gebeurt door zonnecollectoren. Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is door middel van zonnepanelen. Die zetten het licht om in elektriciteit. Natuurlijk helpt het ook […]

Read more »

“Windlens” levert drie keer zoveel energie

Vergeet de traditionele windturbines met drie wieken – de ultra-efficiënte turbine van de toekomst zou er geheel anders uit kunnen zien wanneer Yuji Ohya , hoogleraar aan de Kyushu Universiteit hier iets over te zeggen heeft. Ohya en zijn team onthulde onlangs de Wind Lens, een honingraat-achtige structuur die kennelijk 3 keer zo veel energie […]

Read more »