Archive | Bouwvergunningen RSS feed for this section

Bestemmingsplan opvragen

Als u een woning wilt bouwen af een aanbouw aan uw huis wilt plaatsen zult u eerst moeten kijken of dit mogelijk is volgens het bestemmingsplan dat gelding is op uw perceel. Nog niet zo lang geleden moest u hiervoor naar het gemeentehuis en moest u bij de balie om de papieren bestemmingsplannen vragen. Tegenwoordig zijn gemeenten verplicht […]

Read more »

Meldpunt problemen nieuw Bouwbesluit

Er komt op verzoek van de Tweede Kamer een ‘meldpunt calamiteiten’, waar problemen rondom invoering van het nieuwe Bouwbesluit kunnen worden gemeld. Dat zegde minister Spies de Tweede Kamer toe. Ook is ze bereid op termijn de norm voor de isolatie van gebouwen (Rc-waarde) te verhogen. In de voorstellen voor aanpassing van het Bouwbesluit staat […]

Read more »

Waar kan ik terecht met vragen over bouwen, verbouwen en de bouwregelgeving?

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels gaan onder andere over veiligheid, gezondheid, de omgeving en uw buren. U kunt het belangrijkste deel van die regelgeving nalezen via de link ‘plannen om te (ver)bouwen’ en op verbouwkompas.nl. Met vragen kunt u terecht bij uw gemeente. Helpdesk Bouwregelgeving Vragen […]

Read more »

Veel meer bouwwerken vergunningvrij

Met de publicatie van het Besluit Omgevingsrecht is het aantal bouwwerken waarvoor geen bouwvergunning meer nodig is fors uitgebreid. Calculaties van het ministerie van VROM geven aan dat het aantal bouwaanvragen hierdoor met ruim 50% zal verminderen. Voortaan zijn niet alleen bij woningen, maar overal de bijgebouwen en uitbreidingen (binnen bepaalde grenzen) vergunningvrij. Ook supermarkten, […]

Read more »

Noordelijke provincies krijgen eigen bouwbesluit

Het Noorden wordt een proeftuin voor duurzaam bouwen. Alle huizen die vanaf 1 juli in Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland gebouwd worden, moeten voldoen aan strengere milieu-eisen dan in de rest van het land. Het kabinet heeft besloten dat het Noorden een eigen Bouwbesluit krijgt. In heel Nederland geldt nu nog overal hetzelfde Bouwbesluit, dat […]

Read more »

vergunning aanvragen procedure

De Woningwet regelt in artikel 46 de procedure voor een bouwvergunning of een lichte bouwvergunning publicatie De gemeente doet melding van de aanvraag bouwvergunning in een dag-, nieuws- of huis-aan-huis-blad. completering gegevens Als uw aanvraag niet compleet is (ontvankelijk) stelt de gemeente u een termijn waarbinnen u uw aanvraag compleet kunt maken. beslissing op aanvraag […]

Read more »

Noodzakelijk gegevens bij aanvraag om bouwvergunning

Het indienen van een aanvraag voor een bouwvergunning is aan landelijke regels gebonden, de zogenaamde indieningsvereisten. Deze zijn vastgelegd in het ‘Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning’. Daarbij is vastgelegd welke documenten, bijvoorbeeld een bouwtekening en welke gegevens, bijvoorbeeld een sterkteberekening, u moet inleveren. In de bijlage bij het aanvraagformulier staat welke gegevens u moet inleveren. Deze lijst […]

Read more »

Ik ben het niet eens met de afwijzing van mijn vergunning door de gemeente. Wat kan ik doen?

Tegen elke beslissing van de overheid, dus ook een afwijzing van een vergunning door de gemeente, kan bezwaar worden gemaakt. Dit moet dan wel binnen zes weken en kan alleen schriftelijk bij de gemeente zelf. Het adres waar u uw bezwaarschrift naartoe moet sturen staat meestal in de brief met de beslissing. Het Ministerie van […]

Read more »

Wat als mijn bouwaanvraag in strijd is met het bestemmingsplan?

Als het bouwplan waarvoor u vergunning heeft aangevraagd strijdig is met het bestemmingsplan, kan de gemeente ontheffing verlenen van dat bestemmingsplan. Uw aanvraag om bouwvergunning is dan tevens een verzoek om ontheffing van het bestemminsplan, u hoeft dit dus niet apart aan te vragen. Voor het verlenen van een dergelijke ontheffing staat in principe acht […]

Read more »

Bouwvergunning

Beschrijving Voor bouwen of verbouwen heeft u in veel gevallen een bouwvergunning nodig. In de wet staan drie categorieën vergunningen voor bouwwerken: bouwvergunningvrij; licht-bouwvergunningplichtig; regulier-bouwvergunningplichtig. In principe is voor elk bouwwerk en elke verbouwing een reguliere bouwvergunning nodig. In het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken staat een aantal voorwaarden voor het uitvoeren van bouwwerken en […]

Read more »