Archive | Bodem RSS feed for this section

Asbest

Wat is asbest? Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder meer Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Het bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest heeft enkele nuttige eigenschappen: het is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop en hittebestendig. Waarom kan asbest gevaarlijk zijn? Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als […]

Read more »

Bodemsaneringsbeleid

Hoe zijn de verontreinigingen ontstaan? Verontreinigingen zijn vooral veroorzaakt door onzorgvuldige omgang met stoffen en het domweg – legaal of illegaal – dumpen van afval. Voorbeelden zijn er te over en van (bijna) alle tijden. Zo staan huizen in oude steden niet zelden op een metershoge ‘stadslaag’, een laag die gevormd is door het eeuwenlang […]

Read more »

Bodembeleid

Hoe zit het bodembeleid in elkaar?  Het Rijk heeft als taak te zorgen voor een goede bodemkwaliteit om duurzaam gebruik van de bodem mogelijk te maken. Het Rijk ontwikkelt het bodembeleid. Provincies en gemeenten voeren het uit. Zij zijn de eerst verantwoordelijken voor de uitvoering en het aanspreekpunt voor specifieke gevallen van bodemverontreiniging. VROM is […]

Read more »