Duurzame energie, Infrastructuur

Wat is groene stroom?

Vrijwel elke energieleverancier biedt groene stroom aan. Deze vorm van elektriciteit, ook wel zonnestroom, ecostroom of natuurstroom genoemd, is elektriciteit die wordt opgewekt met schone energiebronnen als wind- en zonne-energie, biomassa en waterkracht. Voor groene stroom betaalt u momenteel niet of nauwelijks meer dan voor traditionele stroom.

Aantal huishoudens met groene stroom

Eind 2006 was ongeveer 31% (2.200.000 huishoudens) van de huishoudens afnemer van groene stroom. De daling van het aandeel groene energie was het directe gevolg van de liberalisering van de energiemarkt en van de afschaffing van de stimuleringsmaatregelen voor groene energie. In 2007 is het aantal klanten weer licht gestegen naar 33% (2.400.000 huishoudens). Deze positieve kentering is toe te schrijven aan een combinatie van factoren: De forse media-aandacht voor energie en klimaat. Leveranciers pikken de trend op en de marketingactiviteiten voor groene stroom zijn toegenomen. Aan de andere kant speelt de consument een grote rol. Nu het economische beter gaat, kiezen huishoudens makkelijker voor groene stroom. Daarnaast maken nieuwe leveranciers de keuze om groene stroom tegen een gunstig tarief aan te bieden (Ecofys, 2007)

Wat bespaart het aan CO2?

Een huishouden verbruikt gemiddelde 3230 kWh (kilowattuur) elektriciteit per jaar. Wordt al deze elektriciteit opgewekt met fossiele brandstoffen dan komt daarbij 1.696 kg CO2-vrij. Als dezelfde hoeveelheid wordt opgewekt met schone energiebronnen dan komt er netto geen CO2- vrij. Hieronder volgt een overzicht van het aantal nieuwe groene stroom klanten en de CO2-reductie van 2001 tot nu, door het gebruik van groene stroom in plaats van grijze stroom. Het aantal huishoudens met groene stroom in een jaar telt mee voor een extra CO2-reductie van 50% omdat de huishoudens niet allen in het begin, maar verspreid over het jaar, groene stroom hebben aangeschaft. Huishoudens die de jaren ervoor aangesloten zijn op groene stroom dragen de volle 100% bij aan de CO2-reductie in het betreffende jaar.

Besparing CO2 met groene stroom – Wat levert het op?

Voor groene stroom betaalt u op dit moment niet of nauwelijks meer dan voor traditionele stroom.

Zie ook: Wat kost stroom

Vind je dit interessant? Deel het dan met je netwerk.Comments are closed.