Huur en verhuur van kamers, Wonen, Woonkeurmerken

Puntensysteem huurprijs

Het puntensysteem drukt de kwaliteit van een woonruimte in punten uit. Er worden punten gegeven aan onder meer de oppervlakte van de vertrekken, de verwarming, de (uitrusting van) de keuken en het sanitair, en vaak ook aan de woonomgeving. Met dit puntenaantal kan de maximale huurprijs van een woonruimte worden berekend. Bij een bepaald puntentotaal geldt een bepaalde maximale huurprijs.

Er zijn verschillende puntensystemen:

  • Voor zelfstandige woningen
  • Voor onzelfstandige woningen (kamers)
  • Voor woonwagens en standplaatsen

In de wet wordt het puntensysteem “het woningwaarderingsstelsel” genoemd. Zie ook dossier Woningwaarderingsstelsel (http://www.vrom.nl/woningwaarderingsstelsel)

Wat is een zelfstandige woning? Een zelfstandige woning is een woning met ten minste een eigen kookgelegenheid (keuken) en toilet. De woning moet ook een eigen toegang hebben.

Wat is een onzelfstandige woning? Een onzelfstandige woning is een kamer of een etage met gedeelde voorzieningen. Dit soort woning heeft meestal geen eigen toegang. Keuken en/of toilet worden met andere huurders gedeeld. Ook bij het huren van een hospitakamer, waarbij de verhuurder in hetzelfde huis woont, gaat het om een onzelfstandige woning als de keuken en het toilet met andere huurders en/of de hospita worden gedeeld Zie ook dossier ‘Huur en verhuur van kamers’. (http://www.vrom.nl/pagina.html?id=6961)

Wat zijn de punten voor de woonomgeving? De punten voor de woonomgeving drukken de waardering uit voor voorzieningen die in de omgeving van de woning aanwezig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld openbaar groen, speelmogelijkheden of nabijheid van winkels. Deze punten zijn op te vragen bij de Huurcommissie. Voor onzelfstandige woningen (kamers) gelden geen punten voor de woonomgeving.

Wat houdt aftopping van de punten voor de woonomgeving in? Bij kleine woningen kan 25% van het aantal punten voor de woonomgeving worden afgetrokken (aftoppen). Dat kan alléén als de optelsom van alle oppervlaktes van de vertrekken én van de overige ruimten uitkomt op minder dan 35 m2. Bovendien geldt dat alleen (met maximaal 25%) wordt afgetopt als het aantal punten voor de woonomgeving hoger is dan de helft van het totaal aantal m2 (oppervlakte, niet puntenaantal) voor de vertrekken en overige ruimten. Is het aantal punten voor de woonomgeving gelijk aan of lager dan de helft van het totale aantal m2 voor vertrekken en overige ruimten, dan vindt geen aftopping plaats. Het puntenaantal voor het onderdeel woonomgeving wordt met (maximaal) 25% afgetopt, maar niet tot minder dan de helft van het totaal aantal m2 van de vertrekken en overige ruimten.

Wat zijn de aftrekpunten voor hinderlijke situaties? De aftrekpunten voor hinderlijke situaties drukken de mate van overlast uit van in de omgeving van de woning aanwezige situaties. Dit zijn bijvoorbeeld geluidshinder door wegverkeer of bodemverontreiniging. Deze aftrekpunten gelden voor zelfstandige woningen en voor woonwagenstandplaatsen en zijn op te vragen bij de Huurcommissie. Voor onzelfstandige woningen gelden geen aftrekpunten voor hinderlijke situaties. Bij onzelfstandige woningen kunnen in bepaalde situaties in of rond de woning wel minpunten gelden.

Wat is de maximale huurprijs van een monumentwoning? Voor woningen die zijn aangewezen als rijksmonument of die zijn gelegen binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht, worden door de verhuurder vaak hogere (onder- houds-) kosten gemaakt, omdat de verhuurder gebonden is aan specifieke eisen en richtlijnen.Onder bepaalde voorwaarden mag bij dergelijke woningen daarom een toeslag op de maximale huurprijs berekend worden. Als wordt voldaan aan die voorwaarden, mag de maximale huurprijs van een rijksmonument worden verhoogd met 30% en mag de maximale huurprijs van een woning in een beschermd stads- en dorpsgezicht worden verhoogd met 15%. Zie voor verdere uitleg en informatie de notitie Monumentenbeleid Huurcommissie.

Kunnen de huurprijzen van twee gelijke woningen verschillen? Ja, dit kan. Dit is meestal afhankelijk van de ingangsdatum van de huurovereenkomst.

Wat kan een huurder doen als de huur die hij betaalt hoger is dan de maximale huurprijs? Als uit de puntentelling blijkt dat de huurprijs die de huurder betaalt hoger is dan de maximale huurprijs, dan kan hij de verhuurder voorstellen de huur te verlagen. Is de verhuurder het niet eens met het huurverlagingsvoorstel, dan kan de huurder de Huurcommissie vragen de huurverlaging te beoordelen. Is het huurcontract nog geen half jaar geleden ingegaan, dan kan huurder de procedure ‘Toetsing aanvangshuurprijs’ bij de Huurcommissie opstarten. (Zie verder onder huurverlaging).

Door: Jeroen Dobber

Vind je dit interessant? Deel het dan met je netwerk.Comments are closed.