Wonen

Huurtoeslag

Wat is de Huurtoeslag?
Huurtoeslag is een toeslag die een huurder kan aanvragen als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Om in aanmerking te komen voor Huurtoeslag dient hij/zij wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo zijn er grenzen vastgesteld aan de hoogte van het inkomen en de huur. Hoe hoog die grenzen zijn hangt weer af van de huishoudsituatie.

Waarom wordt de Huurtoeslag uitgekeerd?
Met Huurtoeslag kunnen mensen met een laag inkomen toch in aanmerking komen voor een goede en betaalbare huurwoning. Daarmee is Huurtoeslag een instrument voor goede huisvesting voor groepen mensen met lage inkomens.

Waar is meer informatie over de Huurtoeslag te vinden?
De Belastingdienst is belast met de uitvoering van de Huurtoeslag. Op de site van de Belastingdienst(www.toeslagen.nl) is meer informtie te vinden. Daar staan onder meer de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Huurtoeslag. Verder kan er een proefberekening worden gemaakt maken om te zien of iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag. Ook kan op de site een aanvraagformulier worden gedownload. Tenslotte kan een huurder een aanvraagformulier van de site downloaden.

Wanneer en hoe worden jaarlijks de hoogte van de Huurtoeslag bekend gemaakt?
VROM levert elk half jaar nieuwe grensbedragen en tabellen voor de berekening van de Huurtoeslag. Per 1 januari stelt VROM de nieuwe grenzen vast voor het inkomen van de huurder. De aanpassingen per 1 juli hebben betrekking op de hoogte van de huur. VROM maakt deze informatie bekend in een brief aan de gemeenten. U kunt deze brief, ook wel MG-circulaire genoemd, downloaden op de overzichtspaginna van de MG’s op de VROM-site.
De Belastingdienst/Toeslagen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de huurtoeslag en stelt het recht en de hoogte van de Huurtoeslag jaarlijks vast.

Wat zijn de belangrijkste factoren bij het vaststellen van de hoogte van de Huurtoeslag?
Voor de bepaling van de hoogte van de Huurtoeslag zijn de belangrijkste factoren de hoogte van het (huishoud)inkomen, de huurprijs en de situatie van het huishouden. Bij dat laatste moet u denken aan het aantal bewoners en de leeftijd van de bewoners.

 

Vind je dit interessant? Deel het dan met je netwerk.Comments are closed.