China, Stedenbouw

De Chinese stedelijke ontwikkeling

China beweegd zich nu door het steilste deel van de stedelijke overgang. In 1980, woonden 190 miljoen mensen in stedelijke gebieden, 20 procent van de nationale bevolking. Tussen 1980 en 2000, de stedelijke bevolking toe met 270 miljoen aan 36 procent van de nationale bevolking en nog eens 200 miljoen worden geschat te worden toegevoegd in 2015 toen 60 procent van de bevolking zou wonen in stedelijke gebieden te bereiken.Bevolkingsgroei is het snelst in kleinere steden en peri-urbane gebieden van grote metropolen waar de productie en andere industrieën worden opgericht. Tegen 2020 zullen er 70 tot 100 steden met meer dan een miljoen mensen, ofwel bijna 30 procent van de nationale bevolking.

In de verte, downtown Guangzhou

Stedelijke gebieden van China nu genereren meer dan 60 procent van het BBP en 85 procent van de BBP-groei en het bereiken van de doelstelling van duurzame ontwikkeling met armoedebestrijding in toenemende mate afhankelijk van de prestaties van zijn steden en dorpen. De 11e vijfjarenplan erkent dat verstedelijking noodzakelijk is voor het stimuleren en ondersteunen van groei en een belangrijke bijdrage levert aan het verlichten van armoede op het platteland. Gezien de beperkte mogelijkheden voor groei in de landbouw, alleen snelle verstedelijking kan de kloof in inkomen door de herverdeling van overtollige landelijke arbeidsmarkt en het mogelijk maken meer kapitaal en technologie inputs in de landbouw te verminderen. Er wordt geschat dat de verschuiving van het platteland arbeid naar meer productieve stedelijke industrie en de dienstensector heeft ongeveer 10 procent van China’s economische groei heeft bijgedragen in de laatste twee decennia.

Tot nu toe de stedelijke gebieden van Oost-kust van China provincies van noord naar zuid (Helongjiang naar Guangdong) zijn de motor van de economie door hun banden met de wereldeconomie. Deze kustgebieden vertegenwoordigen 480 miljoen mensen, produceren twee derde van het BNP van China, en het aantrekken van 85 procent van de buitenlandse directe investeringen. Toegenomen urbanisatie van niet-kustprovincies is een doelstelling van de 11e vijfjarenplan.

De snelle verstedelijking presenteert immense uitdagingen voor de levering van infrastructuur en de sociale diensten, ruimtelijke ordening en stedelijke beheer. De Wereldbank is actief betrokken bij al deze aspecten van stedelijke ontwikkeling.

Vind je dit interessant? Deel het dan met je netwerk.Comments are closed.